קיץ 2016 אירונמן קופנהאגן

חדשות 2015
01
יוני

עובדים במרץ על המשלחת הקבוצתית לאיירונמן 2016.

בדקנו, שקלנו, השוונו, ניתחנו.

החל מהיום ניתן לפנות לאסף ולהרשם אצלו בהרשמה מוקדמת!